Завдання 2. Перекладіть текст №2, абз. 1,4

(1) Rotterdam, the leading port of Europe is situated at the mouth of the river Rhine. About 31,000 sea-going vessels and over 200,000 inland craft per year call at this junction of world traffic. The New Waterway (depth 44 ft. at low tide) is a part of the 16.8 miles long open communication with the sea, while the rivers Rhine and Mass connect the port with its hinterland. It is a tidal port: normal tidal range is 5.5 ft, at spring-tide – 6 ft. Rotterdam is the home port and port of call for about 4000 overseas lines with over 12,500 regular sailings a year. Modern quays, cranes, stores and warehouses guarantee a rapid turn-round. All the quays are directly connected to the international network of roads and railways.

(4) As the greatest bulk cargo port in the world, fully mechanized, Rotterdam is the distribution centre for Western Europe. Rotterdam is the most important continental grain port. The port has vast facilities for grain handling elevators, pneumatic suction plants etc. with which it can handle over 30 mln. tons of grain and feeding stuffs. Grain storage capacity of Rotterdam amounts to nearly 500,000 tons.

For the transshipment of coal and ores Rotterdam has available the world’s largest artificial harbor – the Waalhaven. Here, in addition to transshipment via the quays, cheap and speedy direct ship-to-ship transshipment in midstream has been developed. For this purpose huge loading bridges and floating cranes are used.

(1) Роттердам, провідний порт Європи, розташований у гирлі річки Рейн. Близько 31 000 морських суден і понад 200 000 суден внутрішнього плавання щороку прямують у цей вузол світового руху. Новий водний шлях (глибина 44 футів при відливі) є частиною відкритого зв’язку з морем, протяжністю 16,8 миль, в той час як річки Рейн і Маса з’єднують порт з територією, віддаленою від прибережної полоси. Це припливний порт: типова дальність припливу становить 5,5 футів, а у період весняного повноводдя – 6 футів. Роттердам – ​​це національний порт і порт заходу для близько 4000 заморських лайнерів з більш ніж 12 500 регулярними виходами у море кожного року. Сучасні набережні, вантажопідйомні крани, магазини та склади гарантують швидкий обіг. Усі набережні безпосередньо пов’язані з міжнародною мережею доріг та залізниць.

(4) Як найбільший порт для насипних вантажів у світі, повністю механізований, Роттердам є центром дистрибуції для Західної Європи. Роттердам – ​​найважливіший континентальний зерновий порт. У порту є велика кількість ліфтів для переміщення зерна, пневматичних відсмоктувальних установок тощо, за допомогою яких можна переробити понад 30 млн. тонн зерна та кормів. Потужність зберігання зерна Роттердаму становить майже 500 000 тонн.

Для перевантаження вугілля та руд Роттердам має найбільшу штучну гавань у світі – Ваалгафен. Тут, крім перевантаження через набережні, було розроблено дешеве і швидке пряме перевантаження з судна на судно у середньому руслі. Для цього використовуються величезні вантажні мости та плавучі крани.

Завдання 2,3,4, 5: Номера речень 6,7,8,9

Завдання 2. Перекладіть речення.

6. Будівництво першої черги порту було завершено наприкінці 2000 року.

7. У порту будуються вантажно-розвантажувальні термінали.

8. Портові механізми і внутрішньо-портові шляхи сполучення розміщені таким чином, що вантажі можна вивантажувати прямо з судна в залізничні вагони.

9. В розпорядженні порту є три спеціалізовані термінали, оснащені сучасними кранами і елеваторами.

6. Будівництво першої черги порту було завершено наприкінці 2000 року. – First construction stage of the port was completed at the end of 2000.

7. У порту будуються вантажно-розвантажувальні термінали. – Uploading and unloading terminals are being built in the port.

8. Портові механізми і внутрішньо-портові шляхи сполучення розміщені таким чином, що вантажі можна вивантажувати прямо з судна в залізничні вагони. – Port mechanisms and inland port junctions are arranged in such a way that cargo can be unloaded directly from the ship into rail cars.

9. В розпорядженні порту є три спеціалізовані термінали, оснащені сучасними кранами і елеваторами. – There are three specialized terminals equipped with modern cranes and elevators at the disposal of the port.

Завдання 3. Складіть відповіді на запитання. Запитання перекладіть.

6. What is the number of your life-boat?

7. What types of extinguishers do you know?

8. Where is the first-aid box in the galley?

9. Where do you keep your life-jacket?

6. What is the number of your life-boat? – The number of my life-boat is one.

Який номер у вашої рятувальної шлюпки. – Номер моєї рятувальної шлюпки – один.

7. What types of extinguishers do you know? – There are 5 main fire extinguisher types – Water, Foam, Dry Powder, CO2 and Wet Chemical. 

Які типи вогнегасників ви знаєте? – Існує 5 основних типів вогнегасників – водний, пінний, порошковий, вуглекислотний і аерозольний. 

8. Where is the first-aid box in the galley? – The first-aid box in the galley is located in the special wall-mounted niche at the deck.

Де на галері знаходиться аптечка? – Аптечка на галері знаходиться на палубі у спеціальній ніші, вмонтованій у стіну.

9. Where do you keep your life-jacket? – I keep my life jacket in a dry, cool, dark place at the below deck.

Де ви тримаєте рятувальний жилет? – Я зберігаю свій рятувальний жилет в сухому, прохолодному, темному місці на нижній палубі.

Завдання 4. Поставте дієслова у дужках у реченнях у потрібну форму пасивного стану або інфінітиву. Речення перекладіть.

6. The port of London … on the river Thames (to situate).

7. No automatic or radio pratique … in the port (to give).

8. This port … into operation in January 1995 (to put).

9. The second complex … to handle gas carriers taking liquefied ammonia (to intend).

6. The port of London is situated on the river Thames.

Порт Лондона розташований на річці Темза.

7. No automatic or radio pratique is given in the port.

У порту не видається жоден автоматичний або отриманий по радіо дозвіл карантинної влади на вхід у порт.

8. This port was put into operation in January 1995.

Цей порт був введений в експлуатацію у січні 1995 року.

9. The second complex is intended to handle gas carriers taking liquefied ammonia.

Другий комплекс призначений для роботи з газовозами, що зберігають зріджений аміак.

Завдання 5. Перекладіть команди.

6. Switch off!

7. Is the engine ready?

8. Stand by mooring

9. Drop astern

6. Switch off! – Вимкніть!

7. Is the engine ready? – Двигун готовий?

8. Stand by mooring – Поставити судно до причалу

9. Drop astern – Залишатися за кормою

Завдання 6: Складіть і запишіть розповідь на тему «Мої обов’язки на судні»

I work as boatswain on the ship. A boatswain, also known as a bosun, is the senior crewman of the deck. He is responsible for the ship’s hull and all its components, including its rigging, anchors, cables, sails, deck maintenance and small boat operations. The boatswain is designated the warrant officer in the Navy. The boatswain directly subordinates the senior assistance.

As a boatswain I am responsible for the control of technical condition of the hull of ships, decks, superstructures, the device for closing holds, ships and cargo rooms and tanks, masts and cargoes, ladders and storm traps, cargo, anchor, tow, mooring devices, rescue averages, firefighting and true cases of inventory. I act as a proxy to the ship captain and other supervisors when communicating with the rest of the crew, ensuring that his superiors are able to carry out their workload without the added problems of the crew.

Also I must draw up a plan for the maintenance of ship structures and technical medium-sized industrial structures and represent it to the captain. Among my duties is ensuring the control over cleanliness and order on the deck. Sometimes I have to make applications for the logistics of their stock.